صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
شنبه 11 خرداد 1387

 

فهرست اشعار

خودش را عجب در دلم جا زده
به بغض چکاوک نفس می دهی سلام مرا نیز پس می دهی
ای تکسوار لحظه های عاشقانه
گرچه سروده ها همه اش عاشقانه نیست
برای کودکان غزه- نوشته بودی عاشقی
اگرچه عشق دفن شد به پای روزمره گی
غزل خداحافظ
باران سروده های تو را خیس می کن
دل به دریا زده دریا امشب
با تو من با لهجه یک خواب صحبت میکنم
و منا هم نفس نفس میزد و صفا کرده بود طوفانی
پز خرپولی و روشن فکری
بیت الحرام ماه محرم ز ره رسید
سقای تو به دست همه آب می دهد بوی غریبی گل مهتاب می دهد
برترین ابیات حافظ - حرف الفآرشیو موضوعی


اشعار بزرگان
اشعار کا فشین
/*باقی طومار ما - باقی طومار ما*/
قرن 15(مقالات عمومی)
خلیج وحدت (جدید)
یاداشتهای یک نامسلمان
روستای تیمورلو
دنیای وارونه
/*پیوندهای دیگر - پیوندهای دیگر*/
شهید
اتحاد و انسجام اسلامی
مرتضی (آیا می خواهید متحول شوید
دفتر بسیج طلاب آ. شرقی
سرود بودن من (انتظار موعود)
دفاع از عقاید شیعه و نمایش شمه ای چهره کریه وهابیت
آهسته سوختن
/**/شاید این جمعه بیاید شاید/**/
دفترچه اشعار آقا مهدی
فرشته محبت
*/عطر گل یاس/*
یاسهای سفید
اسلام و قرآن
شرهانی
تا نیمروز

کلبه فرهنگی حسین اکبری نودهی
سنگ دلتنگ
شیطون بلا
آقا رضای گل varcoly1

 

لا
شاعران جوان قم

 

 
 
 
دنیای وارونه قرن15وبلاگ یکی در این نزدیکی وبلاگ یاداشتهای یک تقریبا نامسلمان
وبلاگ کاسهوبلاگ روستای تیمورلو

حـــالا