صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
یکشنبه 12 خرداد 1387

ما به قرن قرن ۱۵ دعوت شده ایم

 

سلام

قرن پانـزده قــرن غلبه حق بر باطل است

امام خمـیـنـی

 

اینها بچه های قرن 15 هجری قمری هستند همانان که کره زمین قرنهاست که انتظارشان را میکشد تا بر خاک مبتلای این سیاره قدم گذارند و عصر ظلمت و جاهلیت ثانی را به پایان برسانند

شـــهیــد آویــنــی

 

حظور شما ذخیره های الهی در قرن 15 مقدمه در هم پیچیدن طومار ظلمت و جهل و استضعاف و استکبار خواهد بود انشاء الله 

زیباترین بوسه ها نثار قدومتان باد  قسمت مرکزی- قرن ۱۵