صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
یکشنبه 2 تیر 1392

عیدتون مبارک عاشقان مهدی

یا مهدی

 

برخیز که صاحب الزمان در راه است /

 او نور و سرور و چهره الله است /

بر نیمه رسیده ماه شعبان امشب/

خورشید فقط نقطه ای از این ماه است