صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1388

بازا که آب رفته عمر جهان توئی

 

در خاطراتت ای گل مست ای دوست

صدها هزار لاله شکست ای دوست

 

صدها هزار صاعقه برپا شد

صد هزار خسته نشست ای دوست

 

 

در کوچه های کاهگل مهتاب

نور سفید ماه شکست ای دوست

 

بهتر زمن ز خاک خبر داری

آبی ترین هر چه که هست، ای دوست!

 

دیدی نیامدی و دلم پژمرد

تا بند بند سینه گسست ای دوست 

 

در کلبه غریبی ام آیا خبر شدی

بی تو شدم چه خسته و پست ای دوست

 

ای آب رفته ،عمر دلم ، ای یار

از عالم ذر عهد الست، ای دوست!!!