صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
یکشنبه 25 بهمن 1388

مخاطبه آخر صفر با استاد شهریار

 


حیدر بابا شیطان بیزی آلادیب
جماعتین فیکرین اورگین قادیب  

عشقین اودی اللّهنان اولارمی
هر کس اوزون بو یانقیا اوخشادو
ب  

یالان دین دیللری لال ایسترم
اینانما تانری سیز بو بال دان دادیب  

حیدر بابا حوسین عزاسی گدی
زائیری تک کربوبلاسی گددی  

اولوب گنه محمدین عزاسی
حسن غمی دونیالاری آغلادوب  

حیدر بابا شهادت رضا ده
دونیا عزایه جوزلرین ایسلادوب