صدای پای بهار

دفترچه اشعار کاف شین
سه‌شنبه 4 خرداد 1389

اگر شعر را آسمان جل کنند

 


لابد تعجب کردید که آخه این چه وضعیه اینم خداحافظیش شد داستان خداحافظی بعضی از فوتبالیستها خداحافظ دیگه ! إ ولی خوب اگه دقت می کردید من اصلا خداحافظی نکزدم که بخوام خلف وعده کنم ! فعلا یا علی


 


زمین را اگر اهل الکل کنند


به ودکا جهان را اگر خل کنند


 


اگر شیشه مفت و فراوان شود


جهان را اگر مثل آغل کنند


 


اگر مس طلا شد اگر گرگ شیر


اگر سار را شکل بلبل کنند


 


اگر نیز یک عده میمون شوند


جهان را سرای تکامل کنند


 


اگر باد و طوفان جهان می برند


اگر ریشه کوه را شل کنند


 


اگر مرد بودن به نامردی است


اگر عالمان هم تجاهل کنند


 


اگر حق زن خود فروشی شود


اگر دین فروشان تساهل کنند


 


اگر کاف شین باز کفتر شود


اگر شعر را آسمان جل کنند


 


اگر باز مولا عنایت کند


همه خارها یک به یک گل کنند


 


رفیقان ما بعد تکلیف خود


توانند گاهی توسل کنند


 


فرومایگانی چو من می شود


ز دنیا و اهلش تبتل کنند